• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

Στην Ελλάδα λειτουργούν διάφορα δίκτυα Σταθμών Αναφοράς. Οι διαφορές μεταξύ τους αν και δεν είναι εμφανείς εξαρχής, εντούτοις, είναι εξαιρετικά σημαντικές. Οι χρήστες συχνά αντιλαμβάνονται τη διαφορά υπό δύσκολες, γι’ αυτούς, συνθήκες είτε ανακαλύπτοντας κενά κάλυψης, είτε γιατί λαμβάνουν μειωμένους δορυφόρους, είτε από κακή τεχνική υποστήριξη, είτε, δυστυχώς, από λάθος τελικές συντεταγμένες που οφείλονται σε ελλιπή συντήρηση και επίλυση του δικτύου που έχουν επιλέξει. Ας δούμε όμως έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την συνολική εμπειρία του χρήστη στο πεδίο, αυτή της διαθεσιμότητας δορυφόρων.

Το HxGN SmartNet, είναι το μοναδικό Full GNSS Δίκτυο Σταθμών Αναφοράς στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή το μοναδικό δίκτυο που αξιοποιεί όλους τους υπάρχοντες, ενεργούς δορυφορικούς σχηματισμούς οι οποίοι είναι ορατοί στην Ευρώπη και την Ελλάδα (GPS, Glonass, Galileo, Beidou). Όχι μόνο οι δέκτες που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο είναι Full GNSS, αλλά και τα λογισμικά (Leica Spider) είναι σε θέση να αξιοποιήσουν όλα τα δορυφορικά σήματα από όλους τους σχηματισμούς και να στείλουν την πληροφορία στους χρήστες στο πεδίο, μέσω κατάλληλων μηνυμάτων και μορφών προϊόντων. Το HxGN SmartNet αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το standard RTCM 3.1 για την παροχή δικτυακών διορθώσεων κάνοντας χρήση του Master Auxiliary Concept αλλά και πολλών άλλων μορφών και μεθόδων όπως τα iMAX, VRS, FKP.

Τι σημαίνει όμως στην πράξη η χρήση ενός δικτύου Full GNSS (4G) και ποιες οι πρακτικές διαφορές με ένα δίκτυο που υποστηρίζει μόνο GPS, Glonass (2G) ή μόνο GPS (1G);
Ας το πιάσουμε από την αρχή. Ένας δέκτης (rover) για να μπορέσει να πετύχει ακρίβεια RTK (εκατοστού) χρειάζεται τουλάχιστον πέντε (5) δορυφόρους GPS (ή σε κάποιους δέκτες συνδυασμό, αλλά αυτό δεν αποτελεί θέμα του συγκεκριμένου άρθρου). Οι πέντε αυτοί δορυφόροι πρέπει να είναι κοινοί με τους δορυφόρους που του αποστέλλει ο σταθμός αναφοράς. Όσο περισσότερους δορυφόρους «βλέπει» ο δέκτης στον ουρανό, τόσο πιο εύκολα επιλύει τη θέση του ή αλλιώς «φιξάρει» και πετυχαίνει καλύτερη ακρίβεια.
Ας φανταστούμε ένα σενάριο, που ο δέκτης rover δεν βρίσκεται σε περιβάλλον με ανοιχτό ουρανό αλλά έχει εμπόδια όπως κτήρια ή δέντρα. Αν ο δέκτης ή το δίκτυο είναι 1G (μόνο GPS), οι πιθανότητες να μην υπάρχει επίλυση είναι αυξημένες. Αν το δίκτυο και ο δέκτης είναι 2G (GPS, Glonass) οι πιθανότητες επίλυσης είναι περισσότερες αλλά και πάλι μπορεί οι ορατοί δορυφόροι να μην είναι αρκετοί. Αν όμως τόσο ο δέκτης όσο και το δίκτυο είναι σε θέση να αξιοποιήσουν όλους τους δορυφορικούς σχηματισμούς GPS, Glonass, Galileo & Beidou (4G) οι πιθανότητες να μην υπάρχει επίλυση ελαχιστοποιούνται γιατί ο αριθμός των δορυφόρων που βλέπει ο δέκτης είναι πολύ μεγαλύτερος, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.
Δείτε για παράδειγμα τις παρακάτω εικόνες, οι οποίες προέρχονται από το λογισμικό πεδίου Leica Captivate και δείχνουν την διαθεσιμότητα των δορυφόρων μόνο με GPS, με GPS+Glonass, με GPS+Glonass+Galileo και τέλος με όλους τους σχηματισμούς ενεργοποιημένους και προσέξτε επίσης και τις παρεχόμενες εσωτερικές ακρίβειες του δέκτη (για το παράδειγμα έχει γίνει χρήση του δέκτη Leica GS18T).


 
 Από τις παραπάνω εικόνες, φαίνεται καθαρά πως όσο προστίθενται δορυφορικοί σχηματισμοί, οι ακρίβειες βελτιώνονται εκπληκτικά. Με όλους τους σχηματισμούς ενεργούς και Full GNSS δεδομένα από το HxGN SmartNet, επιτυγχάνεται ακρίβεια 0,56 εκατοστών οριζοντιογραφικά και 0,94 εκατοστών στα υψόμετρα!

Δεδομένου δε πως οι περισσότεροι δέκτες της αγοράς, υποστηρίζουν πλέον όλους τους δορυφορικούς σχηματισμούς, είναι εντελώς αντιπαραγωγικό αλλά και άδικο να συνδυαστεί ένας τέτοιος δέκτης με ένα δίκτυο μειωμένων δυνατοτήτων, 2G ή 1G.

Το HxGN SmartNet διαθέτει 4G δεδομένα στις μορφές iMAX, VRS και NEAR (MAC και FKP αποτελούν διεθνή standard και δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440.

Διαβάστε προηγούμενα σχετικά άρθρα

HxGN SmartNet - Υλικοτεχνική Υποδομή, Κάλυψη, Έλεγχος δικτύου.

HxGN SmartNet - Λογισμικά

Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο άρθρο..

 

Θέματα από το Blog μας