• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

gps week rollover April 2019

Ενημέρωση για την επικείμενη επαναφορά της εκπεμπόμενης GPS εβδομάδας (GPS week)
Στις 6 Απριλίου 2019, ο εκπεμπόμενος αριθμός της GPS εβδομάδας, που περιλαμβάνεται στο μήνυμα πλοήγησης (navigation message), θα επαναφερθεί από 1023 σε 0. Οι δέκτες Leica Geosystems, εν λειτουργία, δεν θα επηρεαστούν από αυτή την επαναφορά. Ωστόσο, για διασφάλιση των μέγιστων δυνατών επιδόσεων, ενδείκνυται η χρήση του πλέον πρόσφατου λογισμικού.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη της τελευταίας έκδοσης του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, επισκεφθείτε τον ιστότοπο myWorld ή να απευθυνθείτε στο 210 2815440.

1) Τι θα συμβεί;

Στις 6 Απριλίου 2019, ο εκπεμπόμενος αριθμός της GPS εβδομάδας, που περιλαμβάνεται στο μήνυμα πλοήγησης, θα επαναφερθεί από 1023 σε 0. Ο δέκτης GNSS, πρέπει να είναι ικανός να διαχειριστεί αυτή την επαναφορά, διαφορετικά η ημερομηνία δέκτη μπορεί λανθασμένα να αναφέρεται στην 21 και 22 Αυγούστου 1999 (1024 εβδομάδες πίσω). Αυτή η λανθασμένη ημερομηνία μπορεί να προκαλέσει εκτέλεση λανθασμένων παρατηρήσεων. 

2) Γιατί γίνεται αυτή η επαναφορά;

Η επαναφορά του αριθμού της εβδομάδας του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού GPS, συμβαίνει κάθε 1024 εβδομάδες και αφορά το προϋπάρχον μήνυμα πλοήγησης (legacy navigation - LNAV), καθώς το μήνυμα αυτό, περιγράφεται μόνο από 10bits. Η επόμενη επαναφορά του αριθμού της GPS εβδομάδας θα γίνει 18 δευτερόλεπτα πριν από το 0000Ζ όριο  (Συντονισμένου Παγκόσμιου Χρόνου - Coordinated Universal Time), μεταξύ 6 και 7 Απριλίου 2019.

3) Πως η Leica Geosystems προετοιμάστηκε γι’ αυτή την επαναφορά;

Η επαναφορά της εβδομάδας προσομοιώθηκε χρησιμοποιώντας συσκευή παραγωγής σήματος GPS. Δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με Leica Geosystems GNSS δέκτες, που διατίθενται από το 2004. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι οικογένειες προϊόντων System 1200, GPS900, GS/GR/GM/GG. Όλοι οι δέκτες που τέθηκαν υπό δοκιμή, διέθεταν το πλέον πρόσφατο λογισμικό.
Βασιζόμενοι στις δοκιμές, αναμένεται πως η επαναφορά της GPS εβδομάδας δεν θα παρουσιάσει κανένα πρόβλημα, όσον αφορά την παρακολούθηση του σήματος, τον εντοπισμό ή την καταγραφή των παρατηρήσεων.

4) Χρειάζεται ο κάτοχος του δέκτη να προβεί σε κάποια ενέργεια, προκειμένου να διασφαλίσει την αναπόσπαστη λειτουργία;

Καμία ενέργεια δεν χρειάζεται από την πλευρά του κατόχου, αφού όλοι οι Leica Geosystems GNSS δέκτες, που είναι σε λειτουργία, δεν θα επηρεαστούν από αυτή την επαναφορά. Παρόλα αυτά, για την διασφάλιση των μέγιστων δυνατών επιδόσεων, ενδείκνυται η χρήση του πλέον πρόσφατου λογισμικού.

Επιπλέον πληροφορίες:
Παλαιότερες εκδόσεις λογισμικών των ελεγχθέντων δεκτών δεν δοκιμάστηκαν, παρόλα αυτά δεν αναμένεται διαφορετική συμπεριφορά.
Δοκιμές πραγματοποιήθηκαν και για τους δέκτες GPS500 και δεν αναμένεται κάποιο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, σε ενδεχόμενη παρουσίαση προβλήματος, δεν θα πραγματοποιηθεί νέα έκδοση λογισμικού (η απόσυρση των GPS500 πραγματοποιήθηκε το 2004).

Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν προσεχώς στον ιστότοπο myWorld.

Θέματα από το Blog μας