• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

Συμμετέχουμε στο JISDM 2019

Η METRICA A.E. & Η Leica Geosystems AG συμμετέχουν στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο “Joint International Symposium on  Deformation Monitoring”, JISDM 2019, που διοργανώνει η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 15-17 Μαΐου 2019. Στόχο του Συμποσίου αποτελεί η σύνδεση της έρευνας σε αντικείμενα αιχμής με εφαρμογή της στην πράξη, καθώς και την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων (ακαδημαϊκοί, ιδιώτες, στελέχη Δημόσιων Οργανισμών).

Η ομάδα μας ως επίσημος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Leica Geosystems AG στη Ελλάδα  θα δώσει το παρόν ως πλατινένιος χορηγός του Συμποσίου. Στο stand μας θα μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για όλες τις λύσεις που προτείνει ο Ελβετικός οίκος.

Σχετικά με το JISDM

Η σειρά Συμποσίων JISDM αποτελεί συνέχεια της μακροχρόνιας (>40 έτη) παράδοσης των καταξιωμένων συνεδρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (Int. Federation of Surveyors, FIG) και της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας (Int. Association of Geodesy, IAG) στον κλάδο της παρακολούθησης και ανάλυσης των παραμορφώσεων τεχνικών έργων και ανθρωπογενών / φυσικών διεργασιών με τεχνολογίες και μεθόδους από τον χώρο της εφαρμοσμένης γεωδαισίας, της φωτογραμμετρίας / τηλεπισκόπισης και της γεωπληροφορικής. Πρόσφατα, τα Συμπόσια JISDM διοργανώνονται με την ενεργό συμμετοχή της Διεθνούς Κοινότητας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης (Int. Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS).

Το 2016 το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη, το 2013 στο Nottingham της Αγγλίας και το 2011 στο Hong Kong.

Θεματικές Ενότητες
Στο Συμπόσιο θα αναπτυχθούν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο με έμφαση τις επόμενες θεματικές ενότητες:

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Προσομοίωση της στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς των παραμορφώσεων, ποιοτικός έλεγχος (QC/QA) και τεχνικές βελτιστοποίησης στην ανάλυση παραμορφώσεων, μέθοδοι φωτογραμμετρίας και όρασης υπολογιστών, τεχνητή νοημοσύνη και επαυξημένη πραγματικότητα για την παρακολούθηση και μέτρηση παραμορφώσεων καθώς και καινοτόμοι αλγόριθμοι και τεχνικές επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Οπτικά συστήματα και γεωδαιτικοί σταθμοί, συστήματα δορυφορικού εντοπισμού GNSS, συστήματα σάρωσης laser και LiDAR, παρακολούθηση μέσω κάμερας, επίγεια και δορυφορικά συστήματα radar γεωτεχνικοί αισθητήρες οπτικών ινών.

ΣΥΝΤΗΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σύντηξη ετερογενών αισθητήρων, δίκτυα γεω-αισθητήρων, μετρητικά συστήματα σε μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (UAVs), μικροσκοπικοί και καινοτόμοι αισθητήρες χαμηλού κόστους «ευφυείς τεχνικές» παρακολούθησης με χρήση του Διαδικτύου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Παρακολούθηση της «υγείας» και δομικής ακεραιότητα τεχνικών έργων, εφαρμογές στην παρακολούθηση γεφυρών – σηράγγων και οδικών έργων, εφαρμογές φραγμάτων, εδαφικές καθιζήσεις και κατολισθήσεις, τεκτονικές μετακινήσεις, παρακολούθηση παραμορφώσεων μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς, εφαρμογές μετρολογίας και βιομηχανικές εφαρμογές παραμορφώσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Εκπαιδευτικές πτυχές στην παρακολούθηση / ανάλυση παραμορφώσεων, θέματα ασφάλειας / υγείας και περιβάλλοντος, διαχείριση έργων παρακολούθησης παραμορφώσεων, πολιτικές τυποποίησης και ανταλλαγής δεδομένων, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις έργων παρακολούθησης παραμορφώσεων.

Οι Συμμετέχοντες
Το Συμπόσιο, αποτελεί ένα κορυφαίο σημείο συνάντησης καταξιωμένων ειδικών στο αντικείμενο που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία και τον Δημόσιο τομέα καθώς και  νέους επιστήμονες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, παρέχοντας σε όλους τους συμμετέχοντες μοναδική ευκαιρία για συζήτηση και αλληλεπίδραση τόσο σε επιστημονικά αντικείμενα του κλάδου όσο και σε αντικείμενα εφαρμογή τους.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Συμπόσιο, κόστη εγγραφής και το πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμποσίου


Θέματα από το Blog μας