Ανοιχτά ύδατα, Περιβάλλον

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου

Το έργο ολοκληρώθηκε για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου.
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου

Το δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών για τη μέτρηση υδρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων υδάτων αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό εργαλείο στη διαρκή προσπάθεια του Φορέα για άμεση παρακολούθηση και προστασία των σημαντικών υδάτινων σωμάτων εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.

Η εφαρμογή είχε ως στόχο τη μέτρηση της στάθμης, της ταχύτητας των υδάτων και των φυσικοχημικών παραμέτρων του ποταμού Έβρου (1 σταθμός), καθώς και της στάθμης των υδάτων, των φυσικοχημικών και μετεωρολογικών παραμέτρων στο Δέλτα Έβρου (6 σταθμοί).

Για τη συνεχή μέτρηση της θερμοκρασίας, της αγωγιμότητας, της αλατότητας, της θολότητας, των κυανοβακτηρίων, της χλωροφύλλης, των νιτρικών και του διαλυμένου οξυγόνου των υδάτων, χρησιμοποιήθηκε το όργανο μέτρησης Hydrolab DS5X.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο