Ανοιχτά ύδατα, Περιβάλλον

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Ελεούσας στον Αξιό

Εγκατάσταση σταθμών για την ΚΞ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Ελεούσας για την ΚΞ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ στον Αξιό

Ο σκοπός της εφαρμογής περιλάμβανε την τήρηση περιβαλλοντικών προτύπων και τη μέτρηση ποιοτικών παραμέτρων των υδάτων σε τρεις θέσεις ανάντη και κατάντη του υδροηλεκτρικού. Επίσης, περιλάμβανε τη μέτρηση της στάθμης του Αξιού στις θέσεις Πολύκαστρο και Εύζωνοι, καθώς και την πραγματοποίηση πραγματικού χρόνου παρακολούθησης όλων των παραμέτρων. Επιπλέον, προέβλεπε προειδοποίηση για απότομη αύξηση της στάθμης με δύο επίπεδα συναγερμών, προκειμένου να προειδοποιεί για πλημμυρικά φαινόμενα με έγκαιρη προειδοποίηση αρκετών ωρών πριν.

Οι προκλήσεις της εφαρμογής περιλάμβαναν την τηλεματική μετάδοση των κύριων ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων του νερού, με σκοπό τη δημιουργία ιστορικού αρχείου δεδομένων και τη διαπίστωση πιθανής περιβαλλοντικής μόλυνσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο