ESPA


  • Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • i-tools.gr

  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Ανθρώπινο Δυναμικό

METRICA team

Ενταχθείτε σε μια δυναμική ομάδα!

Τα στελέχη μας αποκτούν πολύτιμη πείρα σε έναν δραστήριο οργανισμό που πρωτοστατεί στον ελλαδικό χώρο και έχει ενεργό ρόλο στη διεθνή αγορά. Αναλαμβάνουν θέσεις με σαφείς αρμοδιότητες σε μια δομή που ευνοεί τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.  Λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση, υποστήριξη, και έχουν πολλαπλές ευκαιρίες να ορίσουν την πορεία της σταδιοδρομίας τους.

Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι  μας εκπαιδεύονται σε νέες διαδικασίες και τεχνολογίες. Ενθαρρύνονται στο να βελτιώνονται συνεχώς, να αποκτούν νέες γνώσεις και να ενισχύουν τις δεξιότητές τους.

7 λόγοι για να εργαστείτε μαζί μας

Υπευθυνότητα
Ενεργούμε υπεύθυνα και με σεβασμό προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέροντας ελκυστικές συνθήκες εργασίας και ίσες ευκαιρίες.

Θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας και να βοηθήσετε να «χτίσουμε» το μέλλον μας μαζί;

Ενεργές Αγγελίες

ISV Service Engineer (κωδικός ISV_S.E1)

Για την ενδυνάμωση του Τμήματος Βιομηχανικής Μετρολογίας & Βιομηχανικών Υπηρεσιών Μέτρησης, η εταιρία ζητά Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό για τη θέση του ISV Service Engineer. Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Βιομηχανικής Μετρολογίας & Βιομηχανικών Υπηρεσιών Μέτρησης. (https://www.metrica-isv.gr)

Κύρια καθήκοντα
•    Τοπογραφικές μετρήσεις πεδίου μεγάλης κλίμακας (Τομέα Βιομηχανίας & Ναυτιλίας)
•    Επεξεργασία μετρήσεων με λογισμικά μοντελοποίησης & σχεδιαστικά προγράμματα 2D & 3D
 
Δεξιότητες
•    Ευχέρεια στην χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού
•    Γνώση μετρολογικών πλατφορμών (ενδεικτικά Leica Axyz, Spatial Analyzer)
•    Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D και 3D
•    Γνώση λογισμικών μοντελοποίησης (Leica 3DR) και λογισμικού επεξεργασίας Point Cloud (Leica Cyclone)
•    Ικανότητα χειρισμού πελατών

Προσωπικά Χαρακτηριστικά
•    Συνέπεια/ευσυνειδησία/υπευθυνότητα/οργάνωση/επαγγελματισμός
•    Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
•    Εντιμότητα
•    Διάθεση για μάθηση
•    Ομαδικότητα
•    Θετικό πνεύμα/αισιοδοξία/ενθουσιασμός

Εκπαίδευση και / ή Εμπειρία:
•    Επαγγελματική ειδίκευση ή/και ακαδημαϊκό προσανατολισμό στον τομέα της βιομηχανικής γεωδαισίας και της μετρολογίας μεγάλης κλίμακας
•    Εμπειρία σε τοπογραφικές μετρήσεις πεδίου
•    Πτυχίο Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού/Πολυτεχνείο

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Γλωσσικές δεξιότητες: Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Δεξιότητες υπολογιστών: Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Δίπλωμα οδήγησης: Απαραίτητο

Απαιτήσεις ταξιδιών: Δυνατότητα ταξιδίων (Ελλάδα & Εξωτερικό)

Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές με βάση τα προσόντα, συνεχή εκπαίδευση, Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανόδου, σύγχρονο φιλικό και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας.

3D Machine Control Specialist

Για την ενδυνάμωση της ομάδας Machine Control, η εταιρία ζητάει 3D Machine Control Specialist με έδρα την Αθήνα.

Αρμοδιότητες 3D Specialist (Support Engineer):
•    Κατάρτιση τεχνικών προσφορών (system configuration)
•    Τεχνική υποστήριξη πωλήσεων (Sales support)
•    Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις Leica MC & iCON
•    Προετοιμασία 3D models
•    Προετοιμασία προ εγκατάστασης (Site preparation)
•    Δημιουργία Quick Guides/Manuals για Πελάτες
•    Μεταφράσεις/Proofreading Leica Manuals
•    Υποστήριξη εγκατάστασης (3D Calibration, Dimensioning)
•    Εκπαίδευση χειριστών και τοπογράφων
•    Υποστήριξη πελατών aftersales

Εκπαίδευση και / ή Εμπειρία:
•    Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού
•    Γνώση AutoCAD και αντίστοιχων λογισμικών
•    Γνώση εργοταξιακών μηχανημάτων
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία 3 ετών σε συναφείς εφαρμογές πεδίου
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους).

Προσωπικά Χαρακτηριστικά
•    Θετικό πνεύμα/αισιοδοξία/ενθουσιασμός
•    Έμφαση στην επικοινωνία
•    Διάθεση για μάθηση
•    Συνέπεια/ευσυνειδησία/υπευθυνότητα/οργάνωση/επαγγελματισμός
•    Προσανατολισμός στα αποτελέσματα

Γλωσσικές δεξιότητες: Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά), επιθυμητή η γνώση ορολογίας του κλάδου

Δεξιότητες υπολογιστών: Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Δίπλωμα οδήγησης:
Απαραίτητο

Απαιτήσεις ταξιδιών:
Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστική αμοιβή, συνεχή εκπαίδευση, και ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας.
X

Right Click

No right click