• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • i-tools.gr

  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Ανθρώπινο Δυναμικό

METRICA team

Ενταχθείτε σε μια δυναμική ομάδα!

Τα στελέχη μας αποκτούν πολύτιμη πείρα σε έναν δραστήριο οργανισμό που πρωτοστατεί στον ελλαδικό χώρο και έχει ενεργό ρόλο στη διεθνή αγορά. Αναλαμβάνουν θέσεις με σαφείς αρμοδιότητες σε μια δομή που ευνοεί τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.  Λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση, υποστήριξη, και έχουν πολλαπλές ευκαιρίες να ορίσουν την πορεία της σταδιοδρομίας τους.

Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι  μας εκπαιδεύονται σε νέες διαδικασίες και τεχνολογίες. Ενθαρρύνονται στο να βελτιώνονται συνεχώς, να αποκτούν νέες γνώσεις και να ενισχύουν τις δεξιότητές τους.

7 λόγοι για να εργαστείτε μαζί μας

Υπευθυνότητα
Ενεργούμε υπεύθυνα και με σεβασμό προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέροντας ελκυστικές συνθήκες εργασίας και ίσες ευκαιρίες.

Θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας και να βοηθήσετε να «χτίσουμε» το μέλλον μας μαζί;

Ενεργές Αγγελίες

Μηχανικός Πωλήσεων

Η Metrica Α.Ε. είναι αντιπρόσωπος της Leica Geosystems AG, παγκόσμιου ηγέτη σε όργανα γεωδαιτικών μετρήσεων ακριβείας, και είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο της στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται τόσο στον εμπορικό τομέα όσο και στον χώρο παροχής υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας και εκτελώντας μεγάλα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρία παρέχει επίσης μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών  για λογαριασμό πολυεθνικών εταιριών στη παγκόσμια αγορά.

Για την ενδυνάμωση της Ομάδας Πωλήσεων, η εταιρία ζητάει Μηχανικό Πωλήσεων με έδρα την Αθήνα. Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων.

Κύρια καθήκοντα

•    Επίτευξη των στόχων όγκου, αξίας και κερδοφορίας πωλήσεων
•    Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου στις περιοχές ευθύνης
•    Συνεχής αναζήτηση ευκαιριών για την προώθηση των προϊόντων της εταιρίας
•    Καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τους υπάρχοντες και τους νέους πελάτες
•    Έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης για τις εξελίξεις της αγοράς, τις κινήσεις του ανταγωνισμού και τα νέα των πελατών
•    Ορθή και συνεπής χρήση των πληροφοριακών συστημάτων CRM της εταιρίας

Δεξιότητες

•    Θετικό πνεύμα/αισιοδοξία/ενθουσιασμός
•    Έμφαση στην επικοινωνία
•    Ικανότητα πωλήσεων και διαχείρισης πελατών
•    Εντιμότητα
•    Διάθεση για μάθηση
•    Συνέπεια/ευσυνειδησία/υπευθυνότητα/οργάνωση/επαγγελματισμός
•    Προσανατολισμός στα αποτελέσματα

Εκπαίδευση και / ή Εμπειρία:

•    Μηχανικός Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής
•    Προϋπηρεσία 2-3 ετών στο χώρο των πωλήσεων
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Γλωσσικές δεξιότητες: Καλή γνώση Αγγλικής (προφορικός και γραπτός λόγος)

Δεξιότητες υπολογιστών: Ικανοποιητικό επίπεδο χειρισμού του Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

Απαιτήσεις ταξιδιών: Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία για την καλλιέργεια του πελατολογίου των περιοχών ευθύνης
Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστική αμοιβή (μισθό και bonus επί των πωλήσεων), χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, συνεχή εκπαίδευση, και ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Στείλτε το βιογραφικό σας με την ένδειξη S.E/1

X

Right Click

No right click