ESPA


 • Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
  Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
 • i-tools.gr

 • HEXAGON LEICA
 • HEXAGON LEICA

Multibeam - Port monitoring

Η χρήση και η χρησιμότητα των πολυδεσμικών ηχοβολιστών σε εφαρμογές επιθεώρησης λιμένων

Η χρήση και η χρησιμότητα των πολυδεσμικών ηχοβολιστών σε εφαρμογές επιθεώρησης λιμένων

Η υποβρύχια αποτύπωση λιμένων με χρήση πολυδεσμικών ηχοβολιστών (MBES) αποτελεί την σύγχρονη και επιβεβλημένη μεθοδολογία, η οποία έχει υιοθετηθεί από τους περισσότερους λιμένες παγκοσμίως και επιτρέπει:

• λεπτομερή χαρτογράφηση / καταγραφή  του αναγλύφου για εντοπισμό κινδύνων
• έλεγχος κρηπιδωμάτων, προβλητών, εγκαταστάσεων (επίχωσεις / υποσκαφές)
• καταγραφή / επιθεώρηση / παρακολούθηση υποδομών (αγωγών, καλωδίων)
• παρακολούθηση / έλεγχος / επίβλεψη εργασιών βυθοκορήσεων
• καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα
Επιθεώρηση λιμένα με χρήση πολυδεσμικού ηχοβολιστή
Επιθεώρηση υποβρύχιων σωληνώσεων με χρήση πολυδεσμικού ηχοβολιστή

Η αναγκαιότητα καθορίζεται από το πυκνό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και απαιτήσεων των εκάστοτε διαχειριστών λιμένων που περιλαμβάνει:


 • την εξασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών
 • την συμπόρευση με την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο της ναυπηγικής και θαλάσσιας τεχνολογίας
 • την ικανοποίηση και φιλοξενία πλοίων μεγαλύτερου μήκους και εκτοπίσματος (ελλιμενισμός, ελικτότητα)
 • την χαρτογράφηση και οριοθέτηση των διαύλων και βοηθημάτων ναυσιπλοΐας
 • την συντήρηση υφισταμένων υποδομών και την εκτέλεση νέων έργων
 • τη συντήρηση των λειτουργικών βαθών και τη βυθοκόρηση συγκεκριμένων περιοχών
 • το στρατηγικό σχεδιασμό και ανάπτυξη του λιμένα με ότι αυτό συνεπάγεται σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο
 • την εναρμόνιση με τις Κοινοτικές Οδηγίες και το πλαίσιο δράσεων των λιμένων για τις ανάγκες εξασφάλισης ενός αειφόρου, ασφαλούς και αξιόπιστου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.  

Τρισδιάστατη μορφολογική απεικόνιση πυθμένα και κρηπιδωμάτων λιμένα

Τρισδιάστατη μορφολογική απεικόνιση του πυθμένα και των κρηπιδωμάτων λιμένα

NORBIT iWBMS

Norbit Multibeam System
Ο πολυδεσμικός ηχοβολιστής iWBES είναι ένα συμπαγές όργανο υψηλής ακρίβειας κατάλληλο για εργασία ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι σχεδιασμένος για γρήγορη εγκατάσταση / απεγκατάσταση /  βαθμονόμηση, προσφέροντας υψηλής απόδοσης αποτελέσματα XYZ. Παράλληλα το IMU βρίσκεται ενσωματωμένο στο σώμα του MBES προσφέροντας τις μεγαλύτερες δυνατές ακρίβειες και την δυνατότητα γρήγορης / εύκολης βαθμονόμησης άρα και φορητότητας. Είναι η ιδανική επιλογή για βαθυμετρικές έρευνες / καταγραφές καθώς μπορεί να εγκατασταθεί μόνιμα αλλά και προσωρινά με τις φορητές βάσεις που συνοδεύεται.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα αλλά και μικρότερα σκάφη που μεταφέρονται με τρέιλερ δίνοντας την δυνατότητα α) ταχύτερης επέμβασης και β) πολύ μικρότερου κόστους. Προσφέρει αξιοπιστία, ευκολία και ταχύτητα κάνοντας τους χρήστες του παραγωγικούς.

Πλεονεκτήματα


 • Απόλυτα φορητό σύστημα που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σκάφος
 • Αποτύπωση / σάρωση του πυθμένα και κρηπιδότοιχων με 512 δέσμες ταυτόχρονα
 • Περιστροφή των 512 δεσμών σε οποιοδήποτε στόχο με γωνιακό εύρος 210°
 • Αποτύπωση του πυθμένα ακόμα και κάτω από σκάφη χωρίς την ανάγκη μετακίνησής τους
 • Τρισδιάστατη αποτύπωση που επιτρέπει την αναγνώριση -  διαστασιολόγηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή υποβρύχιας κατασκευής
 • Μέτρηση σε πολύ επιβαρυμένα ύδατα με μεγάλα επίπεδα θολότητας και περιορισμένης ορατότητας (η μέτρηση είναι ακουστική - όχι οπτική)
 • Παρακολούθηση της ακρίβειας μέτρησης σε πραγματικό χρόνο
 • Μέτρηση έως και 275m βάθος
 • Συνεχής μέτρηση της ταχύτητας του ήχου για αντιστάθμιση της ακρίβεια μέτρησης
 • Ενσωμάτωση δεδομένων παλιρροιογράφου για αντιστάθμιση της παλίρροιας

NORBIT WINGHEAD®

Φορητός πολυδεσμικός ηχοβολιστής με ενσωματωμένο αδρανειακό σύστημα πλοήγησης και ενσωματωμένο NTRIP Client
Το NORBIT WINGHEAD είναι ένας συμπαγής πολυδεσμικός ηχοβολιστής κυρτής συστοιχίας, με εξαιρετικά υψηλή ανάλυση. Διαθέτει ενσωματωμένο το σύστημα GNSS/INS (Applanix WaveMasterII) το οποίο είναι σχεδιασμένο για χρήση ακόμη και σε πιο απαιτητικό περιβάλλον όπως κάτω από γέφυρες ή σε δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα.  Η εγκατάσταση του Winghead i67 μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ποικίλες επιφάνειες, από μικρά μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη (USVs) έως και μόνιμα σε μεγάλα σκάφη.
Προσφέρεται με τη λύση λογισμικού NORBIT DCT, ως Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων, με στόχο την απλοποίηση των τυπικών εργασιών έρευνας βαθυμετρίας.
NORBIT WINGHEAD®

NORBIT DCT

Το λογισμικό NORBIT DCT είναι ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων, με στόχο την απλοποίηση των τυπικών εργασιών έρευνας βαθυμετρίας. Επιτρέπει γρήγορη εκτίμηση της κάλυψης, της ποιότητας των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κατά την εκτέλεση της έρευνας.
Το DCT είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρά σκάφη και λειτουργίες ενός ατόμου, καθώς και USV με ραδιοεπικοινωνία χαμηλού εύρους ζώνης με τον χειριστή. Το DCT μπορεί να λειτουργήσει από μια απλή οθόνη αφής σε πλοηγό πλοήγησης (δεν προσφέρεται), tablet, smartphone ή υπολογιστή και προσφέρει εργαλεία για απλό και αποτελεσματικό σχεδιασμό των εργασιών μας. Οι διαθέσιμες οθόνες σε πραγματικό χρόνο στο DCT είναι το βάθος, η τυπική απόκλιση, η πυκνότητα ηχοβολισμών, δεδομένα οπισθοσκέδασης. Και οι τέσσερις οθόνες εκτελούνται ταυτόχρονα σε έναν ή περισσότερους χρήστες (ιδανικό για εκπαίδευση φοιτητών). Προσφέρει μια απλή, αξιόπιστη μέθοδο συλλογής δεδομένων, με προβλέψιμες και στις πλέον διαδεδομένες μορφές δεδομένων. Με τη χρήση του όλα τα δεδομένα συλλέγονται σε αρχείο NORBIT * .wbm καθώς και σε δημοφιλή μορφή αρχείου * .s7k με όλα τα δεδομένα να αναφέρονται στο ελλειψοειδές WGS84. Η συλλογή όλων των δεδομένων σε σχέση με το ελλειψοειδές επιτρέπει την χρήση προσωπικού με λιγότερη εμπειρία πεδίο χωρίς το άγχος οι γεωδαιτικές ρυθμίσεις θα είναι λανθασμένες. Το DCT είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση υδρογραφικών ερευνών, τη συλλογή δεδομένων υψηλής ποιότητας και τη διάθεσή τους για το λογισμικό επεξεργασίας.
Ηχοβολιστικά συστήματα - METRICA AE

Επιλέξτε ό,τι καλύπτει τις ανάγκες της εφαρμογής σας

Αγορά

Μιλήστε μαζί μας & επενδύστε στο σύστημα που είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας.

Ενοικίαση

Συζητήστε με την ομάδα μας για τις ανάγκες της εφαρμογής σας.

DEMO

Ζητήστε από την ομάδα μας ένα live DEMΟ στο πεδίο.

Case Study

Image

Παρουσίαση Πολυδεσμικoύ Ηχοβολιστή στον Λιμένα Πατρών


To 2019, κατά τη διάρκεια demo - παρουσίασης στον Λιμένα Πατρών η ομάδα μας συνδύασε τη χρήση πολυδεσμικού ηχοβολιστή iWBMSh του Νορβηγικού οίκου Norbit για την αποτύπωση πυθμένα με χρήση του επίγειου σαρωτή Leica ScanStation P40 για την αποτύπωση πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εφαρμογή εδώ.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Στείλτε μας μήνυμα & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Μή επιτρεπτή εισαγωγή ονόματος. Ελέγξτε και προσπαθήστε ξανά.

Μή επιτρεπτή εισαγωγή τηλεφώνου. Ελέγξτε και προσπαθήστε ξανά.

Μή επιτρεπτή εισαγωγή e-mail. Ελέγξτε και προσπαθήστε ξανά.

Invalid Input

Invalid Input

Για να αποστείλετε αυτή τη φόρμα πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.