• Επικοινωνία : +30 210 28 15 440
    Υποστήριξη : +30 210 22 02 130
  • Online shop
  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Blog

gnss unlimited
Η εν λόγω τεχνολογία εξασφαλίζει ότι οι δέκτες GNSS που χρησιμοποιείτε θα ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα θέσουν οι επερχόμενες αλλαγές στους σχηματισμούς των δορυφόρων στο μέλλον (GNSS modernization). Με άλλα λόγια, σας υπόσχεται ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν τον τρόπο που εργάζεστε και τη λειτουργία του εξοπλισμού σας και ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται τις αλλαγές αυτές για να απογειώσει την απόδοση και να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα του δέκτη σας στο πεδίο.

smartnet-map
Παραδόθηκε από την ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η τελική Έκθεση παρακολούθησης και επίλυσης του δικτύου SmartNet Greece για το 2015, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της διαχρονικής σύμβασης της METRICA A.E. με το Α.Π.Θ. σχετικά με τον έλεγχο, την επίλυση και την ένταξη του SmartNet Greece στο σύστημα HTRS07. Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ένταξη ενός ακόμη σταθμού στη Γουμένισσα του Ν. Κιλκίς.

Διαβάστε γιατί συνιστάται ο τακτικός έλεγχος.
Ο τοπογραφικός εξοπλισμός, που αποτελεί το κύριο εργαλείο των εργασιών πεδίου και κυρίως οι Γεωδαιτικοί Σταθμοί, είναι όργανα ακριβείας τα οποία με τον καιρό ενδέχεται να παρουσιάσουν σφάλματα και αποκλίσεις από τις εργοστασιακές προδιαγραφές, ιδιαίτερα εάν δεν συντηρούνται τακτικά και σωστά. Ένα όργανο με σφάλματα θα δώσει λάθος μετρήσεις και κατά συνέπεια θα θέσει υπό αμφισβήτηση το κύρος και την αξιοπιστία της εργασίας σας.

Παράμετροι όπως σφάλμα σταυρονήματος, δείκτης κατακορύφου, σταθερές L&T του αντισταθμιστή, καθετότητα αξόνων, προσθετική σταθερά του αποστασιομέτρου, ένταση εκπομπής του laser (ορατού και υπερύθρου), κέντρωση της δέσμης του αποστασιομέτρου και πολλές άλλες, είναι υποχρεωτικό να ελέγχονται και να επαναπροσδιορίζονται έτσι ώστε οι μετρήσεις να είναι σωστές και να εξασφαλίζεται η ακρίβεια του οργάνου και η ποιότητα των εργασιών που παραδίνετε.

Υποκατηγορίες

Θέματα από το Blog μας