-->

Πακέτα Συνδρομών - Τιμοκατάλογος

Το δίκτυο HxGN SmartNet είναι κατάλληλο για χρήση από όλους τους δέκτες της αγοράς οι οποίοι έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο (internet) μέσω GPRS και υποστηρίζουν το πρωτόκολλο RTCM3.1.
Το δίκτυο επιλύεται κάθε χρόνο από το Α.Π.Θ. και εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια αλλά και σύμπτωση με τις συντεταγμένες του HEPOS της τάξεως των 4 χιλιοστών.
Οι τιμές που αναφέρονται δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

RTK Full GNSS Subscription & RTK Bridging

1yr HxGN SmartNet+
1yr HxGN SmartNet+ 720€ (2,00€/day)
Πρόσβαση σε υπηρεσίες διόρθωσης δικτύου RTK 24/7 από περισσότερους από 5.300 συνδεδεμένους σταθμούς αναφοράς παγκοσμίως, μαζί με υπηρεσίες RTK Bridging  που καλύπτουν διακοπές internet έως και 10 λεπτά.

RTK Full GNSS Subscriptions

Γίνεται χρήση όλων των δορυφορικών σχηματισμών (GPS, Glonass, Galileo & BeiDou) όπου είναι διαθέσιμοι
1 month NRTK Full GNSS Unlimited
1 month NRTK Full GNSS Unlimited 120€

 • Απεριόριστη χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
 • Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
 • Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
 • Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.
3 months NRTK Full GNSS Unlimited
3 months NRTK Full GNSS Unlimited 250€
 • Απεριόριστη χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
 • Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
 • Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
 • Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.
6 months NRTK Full GNSS Unlimited
6 months NRTK Full GNSS Unlimited 370€
 • Απεριόριστη χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
 • Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
 • Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
 • Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.
1yr NRTK FULL GNSS Limited – 20h
1yr NRTK FULL GNSS Limited – 20h 120€ (6,00€/h)
Η ετήσια συνδρομή NRTK FULL GNSS Limited - 20 ωρών περιλαμβάνει

1.    20 ώρες χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS, Glonass, Galileo & BeiDou (όπου είναι διαθέσιμοι).
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.
Η περίοδος της συνδρομής είναι είτε ένα έτος ή όταν καταναλωθούν οι ώρες. Ό,τι λήξει πρώτο
1yr NRTK FULL GNSS Limited – 60h
1yr NRTK FULL GNSS Limited – 60h 228€ (3,80€/h)
Η ετήσια συνδρομή NRTK FULL GNSS Limited - 60 ωρών περιλαμβάνει

1.    60 ώρες χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS, Glonass, Galileo & BeiDou (όπου είναι διαθέσιμοι).
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.
Η περίοδος της συνδρομής είναι είτε ένα έτος ή όταν καταναλωθούν οι ώρες. Ό,τι λήξει πρώτο
1yr RTK Full GNSS Limited (Single Base) – 120h
1yr RTK Full GNSS Limited (Single Base) – 120h 210€
Η ετήσια συνδρομή RTK (single base) περιορισμένης χρήσης 120 ωρών περιλαμβάνει

1.    Σύνδεση Single Base (όχι δικτυακά προϊόντα).
2.    120 ώρες χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.

Η περίοδος της συνδρομής είναι είτε ένα έτος ή όταν καταναλωθούν οι ώρες. Ό,τι λήξει πρώτο.
1yr NRTK FULL GNSS Limited – 120h
1yr NRTK FULL GNSS Limited – 120h 360€ (3,00€/h)
Η ετήσια συνδρομή NRTK FULL GNSS Limited - 120 ωρών περιλαμβάνει

1.    120 ώρες χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS, Glonass, Galileo & BeiDou (όπου είναι διαθέσιμοι).
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.
Η περίοδος της συνδρομής είναι είτε ένα έτος ή όταν καταναλωθούν οι ώρες. Ό,τι λήξει πρώτο
1yr RTK Unlimited (Single Base)
1yr RTK Unlimited (Single Base)360€
Η ετήσια συνδρομή RTK απεριόριστης χρήσης (single base) περιλαμβάνει

1.    Σύνδεση Single Base (όχι δικτυακά προϊόντα).
2.    Απεριόριστη χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυση σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.
1yr NRTK FULL GNSS Limited – 240h
1yr NRTK FULL GNSS Limited – 240h 540€ (2,25€/h)
Η ετήσια συνδρομή NRTK FULL GNSS Limited - 240 ωρών περιλαμβάνει

1.    240 ώρες χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS, Glonass, Galileo & BeiDou (όπου είναι διαθέσιμοι).
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.
Η περίοδος της συνδρομής είναι είτε ένα έτος ή όταν καταναλωθούν οι ώρες. Ό,τι λήξει πρώτο
1yr NRTK FULL GNSS Unlimited
1yr NRTK FULL GNSS Unlimited720€ (2,00€/day)
Η ετήσια συνδρομή NRTK FULL GNSS Unlimited περιλαμβάνει

1.    Απεριόριστη χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS, Glonass, Galileo & BeiDou (όπου είναι διαθέσιμοι).
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.

RTK GPS + GLONASS Subscriptions

1yr NRTK Limited – 60h
1yr NRTK Limited – 60h 190€ (3,17€/h)
Η ετήσια συνδρομή NRTK Limited - 60 ωρών περιλαμβάνει

1.    60 ώρες χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS, Glonass.
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.

Η περίοδος της συνδρομής είναι είτε ένα έτος ή όταν καταναλωθούν οι ώρες. Ό,τι λήξει πρώτο.
1yr NRTK Limited – 120h
1yr NRTK Limited – 120h 300€ (2,50€/h)
Η ετήσια συνδρομή NRTK Limited - 120 ωρών περιλαμβάνει

1.    120 ώρες χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS, Glonass.
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.

Η περίοδος της συνδρομής είναι είτε ένα έτος ή όταν καταναλωθούν οι ώρες. Ό,τι λήξει πρώτο.
1yr NRTK Limited – 240h
1yr NRTK Limited – 240h 450€ (1,88€/h)
Η ετήσια συνδρομή NRTK Limited - 240 ωρών περιλαμβάνει

1.    240 ώρες χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS, Glonass.
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.

Η περίοδος της συνδρομής είναι είτε ένα έτος ή όταν καταναλωθούν οι ώρες. Ό,τι λήξει πρώτο.
1yr NRTK Unlimited
1yr NRTK Unlimited 600€
Η ετήσια συνδρομή NRTK Unlimited περιλαμβάνει

1.    Απεριόριστη χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS & Glonass.
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.
2yrs NRTK Unlimited
2yrs NRTK Unlimited 1200€
Η συνδρομή 2yrs NRTK Unlimited περιλαμβάνει

1.    Απεριόριστη χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS & Glonass.
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.
3yrs NRTK Unlimited
3yrs NRTK Unlimited 1800€
Η συνδρομή 3yrs NRTK Unlimited περιλαμβάνει

1.    Απεριόριστη χρήση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.
2.    Χρήση δορυφορικών σχηματισμών GPS & Glonass.
3.    Επίλυση του δικτύου και συνόρθωση από το Α.Π.Θ.
4.    Ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS για απόλυτη σύμπτωση συντεταγμένων.
5.    Τοπικοί μετασχηματισμοί και ορθομετρικά υψόμετρα.

Post Processing Subscriptions

1yr SmartNet 500h Data Download
1yr SmartNet 500h Data Download 250€
1yr SmartNet Online Computation
1yr SmartNet Online Computation 250€
1yr Post Processing (Web Services)
1yr Post Processing (Web Services) 520€
Περιλαμβάνει επίλυση στατικών παρατηρήσεων οnline
1yr RTK και Post Processing
1yr RTK και Post Processing 900€
Περιλαμβάνει επίλυση στατικών παρατηρήσεων οnline

Δοκιμαστική συνδρομή στο HxGN SmartNet

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο απολαμβάνετε όλα τα προνόμια του δικτύου, όπως Τεχνική Υποστήριξη, Full GNSS Προϊόντα, Δικτυακά Προϊόντα (MAX, iMAX, VRS) ή Single Base Προϊόντα, χωρίς περιορισμούς
SmartNet Trial License - 7 days
SmartNet Trial License - 7 days ΔΩΡΕΑΝ