Ανοιχτά ύδατα, Παράκτια - Θαλάσσια, Υδρογραφία

Capturing Bathymetric Data in Palaia Fokaia

Using Norbit iWBMS Multibeam Sonar System we covered 115,000 square meters in less than two hours.
Βαθυμετρική αποτύπωση με χρήση πολυδεσμικού ηχοβολιστή Norbit

As a part of a live demonstration conducted on the coastal area of Palaia Fokaia in Eastern Attica, Anavyssos, the NORBIT iWBMS covered a massive expanse of approximately 115,000 square meters with high-density data in less than two hours. The roll stabilisation feature was employed to achieve uniform data density, particularly in deeper waters. This feature actively compensates for the vessel’s roll motion, ensuring an improved uniformity of the sounding on the seafloor. This implies that the data distribution becomes more predictable as the sonar directly addresses the vessel’s roll motion.
The water depth during the survey varied, ranging from less than 2 meters to over 10 meters. However, the NORBIT iWBMS handled these varying depths, solidifying its reputation as a versatile and dependable multibeam sonar system.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο