Βιομηχανικά ύδατα, Περιβάλλον

Δικτύο Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης

Εγκατάσταση συστήματος μέτρησης σε αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

Ο στόχος του έργου είναι η καταγραφή της στάθμης λυμάτων και ο υπολογισμός της παροχής σε 15 σημεία κεντρικών συλλεκτών αποχετευτικού δικτύου, καθώς και η μέτρηση της στάθμης και της ταχύτητας των λυμάτων με άμεσο υπολογισμό της παροχής σε ένα σημείο του αποχετευτικού αγωγού του δικτύου αποχέτευσης.

Οι προκλήσεις με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι, μεταξύ άλλων, ήταν η πρόσβαση στα δεδοµένα του σταθµού µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής detecdatapro (διαθέσιμη µόνο για εξουσιοδοτηµένους χρήστες), η αυτόµατη καταγραφή δεδοµένων σε Oracle Base της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. και επιπλέον εύκολη και ασφαλής πρόσβαση για τις ανάγκες συντήρησης.

Ένα από τα σημαντικότερα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση αυτόυ του έργου είναι ο ATEX MSFM Lite.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο