Ανοιχτά ύδατα, Περιβάλλον

Πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής της Νήσους Κάσου

Εφαρμογή και προμήθεια σταθμών μέτρησης σε νέα αντλιοστάσια.

Η επιτυχημένη ανάκτηση νέων γεωτρήσεων στη νήσο Κάσο από την αρμόδια Δημοτική Αρχή ανέδειξε την ανάγκη για συνεχή και οργανωμένη παρακολούθηση της κατάστασής τους, τόσο για τον έλεγχο της απρόσκοπτης λειτουργίας όσο και για τη διασφάλιση της ποιότητας του υδάτινου πόρου. Η τοποθέτηση αισθητήρων για την παρακολούθηση των βασικών δεδομένων ποιότητας και ασφαλείας, τόσο του νερού όσο και της κατάστασης των γεωτρήσεων (τόσο των παλαιών όσο και των νέων), θεωρήθηκε απαραίτητη.

Η προμήθεια, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση των αισθητήρων (σύνολο 9) πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία METRICA A.E., με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής της Ν. Κάσου.

Για την ομαλή λειτουργία του υδροφόρου, εγκαταστάθηκαν αισθητήρες μέτρησης στάθμης και φυσικοχημικών παραμέτρων με ενσωματωμένη καταγραφική μονάδα και δυνατότητα τηλεμετρικής μετάδοσης δεδομένων (OTT CTD).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο