Ανοιχτά ύδατα, Παράκτια - Θαλάσσια, Περιβάλλον

Ακουστικής παρακολούθησης του Πατραϊκού Κόλπου

Εφαρμογή στον Πατραϊκό Κόλπο για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Ελληνικά Πετρέλαια Δυτικός Πατραϊκός Εξερεύνηση και Παραγωγή Υδρογονανθράκων A.Ε.

Το έργο ακουστικής παρακολούθησης του Πατραϊκού Κόλπου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Metrica S.A. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εφαρμογή αφορούσε θαλάσσια σεισμική έρευνα (MSS) στα ύδατα του Δυτικού Πατραϊκού Κόλπου για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Η έρευνα είχε ως στόχο την απόκτηση σεισμικών δεδομένων 3D και 2D, προκειμένου να αναλυθεί η γεωλογία του πυθμένα της περιοχής και να καθοριστούν ακριβώς οι περιοχές για πιθανές επιχειρήσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων. Ο Δυτικός Πατραϊκός Κόλπος, με έκταση 1892 km² και μέσο βάθος θάλασσας 158m, παρουσιάζει ποικιλία θαλάσσιων θηλαστικών, περιλαμβανομένων απειλούμενων ειδών.

Για την προστασία του οικοσυστήματος, παρακολουθήθηκε η ζώνη αποκλεισμού από την ηχητική πίεση, εξασφαλίζοντας περιορισμένα επίπεδα θορύβου. Η υπηρεσία περιλάμβανε την εγκατάσταση υδροφώνων για τη μέτρηση της ηχητικής πίεσης, τα οποία τοποθετήθηκαν σε σκάφος που πραγματοποίησε καταγραφές περιστασιακά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο