Βιομηχανικά ύδατα, Περιβάλλον

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ΕΥΔΑΠ)

Εγκατάσταση σταθμών για την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

Ο σκοπός του έργου αφορούσε την παρακολούθηση των ποσοτικών παραμέτρων και συγκεκριμένα την μέτρηση της στάθμης της ταχύτητας και στη συνέχεια των απευθείας υπολογισμό της ροής των υδάτων σε 5 θέσεις στο κανάλι υδροδότησης. Επιπλέον, το έργο περιλάμβανε την παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων, δηλαδή την μέτρηση αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και θολότητας του νερού με τη χρήση πολυμετρικών αισθητήρων.

Οι απαιτήσεις της εφαρμογής ήταν πολλές, καθώς απαιτούνταν συνεχής και αξιόπιστη μέτρηση της στάθμης, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας ροής του καναλιού για τον άμεσο υπολογισμό της παροχής, ενώ η τηλεματική μετάδοση όλων των δεδομένων έπρεπε να πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο.

Μεταξύ άλλων, για την μέτρηση στάθμης και θερμοκρασίας υδάτων, χρησιμοποιήθηκε το όργανο μέτρησης, ΟΤΤ PLS για μεγάλη ακρίβεια μετρήσεων, ενώ για τη μέτρηση αγωγιμότητας και θολότητας του νερού με τον πολυμετρικό αισθητήρα OTT Hydrolab HL4.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο