Παράκτια - Θαλάσσια, Περιβάλλον

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

Αισθητήρες παρακολούθησης στάθμης καναλιού Μόρνου με εμβαπτιζόμενους.

Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση σταθμών υδρολογικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Fiware4Water, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) για τη συνεχή παρακολούθηση της στάθμης του καναλιού του Μόρνου σε διάφορα σημεία. Η παρακολούθηση γίνεται με χρήση εμβαπτιζόμενων αισθητήρων και αυτόνομων καταγραφικών, παρέχοντας μέτρηση κάθε 5 λεπτά και άμεση αποστολή των δεδομένων.

Σημαντικά χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν τη μέτρηση στάθμης, τη δυνατότητα αποστολής δεδομένων και τη δυνατότητα επέκτασης της σύνδεσης σε αυτοματισμό PLC. Παράλληλα, το σύστημα περιλαμβάνει τοπικό τηλεμετρικό καταγραφικό με ενσωματωμένο modem για αποστολή δεδομένων και ενσωματωμένη μπαταρία για τη λειτουργία των αισθητήρων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο