Ανοιχτά ύδατα, Περιβάλλον

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Ολοκληρωμένες real- time εφαρμογές παρακολούθησης στάθμης υδάτων.
NTUA Project

Το έργο είχε ως στόχο την εγκατάσταση ενός δικτύου σταθμών μέτρησης στάθμης υδάτων, τη διενέργεια μιας μελέτης υδρολογικής λεκάνης, καθώς και την παρακολούθηση όλων των παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο.

Ανάμεσα στις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανόταν η ταυτόχρονη παρακολούθηση δεδομένων και η γεωγραφική απεικόνιση στον χάρτη των σταθμών του δικτύου. Επιπλέον, απαιτούνταν η παροχή πρόσβασης από εξουσιοδοτημένους χρήστες με διάφορες βαθμίδες πρόσβασης και ξεχωριστά προφίλ για κάθε χρήστη, από οποιοδήποτε σημείο εντός του διαδικτύου.

Για την υλοποίηση αυτού του έργου, χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, αισθητήρας στάθμης RLS, προκειμένου να διευκολυνθεί η μέτρηση της στάθμης υδάτων με τη χρήση της τεχνολογίας υπερήχων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο