Ανοιχτά ύδατα, Περιβάλλον

Φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Προμήθεια και εγκατάσταση 2 σταθμών στην περιοχή της Τουρλίδας και του Αιτωλικού.

Η METRICA AE ολοκλήρωσε με επιτυχία την προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών παρακολούθησης της στάθμης και της ποιότητας των υδάτων στην περιοχή της Τουρλίδας και του Αιτωλικού. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης φυσικοχημικών μετρήσεων και σταθμού παρακολούθησης στάθμης και αγωγιμότητας».

Για την παρακολούθηση των επιθυμητών παραμέτρων (βάθος, θερμοκρασία, pH, αλατότητα, θολότητα, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο), χρησιμοποιήθηκε ο πολυπαραμετρικός αισθητήρας NKE WiMo PLUS, ο οποίος μπορεί να μετράει έως και 20 παραμέτρους ταυτόχρονα. Αυτός ο αισθητήρας επιτρέπει την τοποθέτηση έως και 7 αισθητήρων. Για τη μέτρηση της στάθμης, χρησιμοποιήθηκε ο αισθητήρας OTT RLS τύπου παλμικού ραντάρ, ένας εναέριος αισθητήρας μέτρησης στάθμης που λειτουργεί με την τεχνολογία του παλμικού ραντάρ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο