Μετεωρολογικά, Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πληροφοριακό σύστημα για πλημμυρικό κίνδυνο στην Αράχθου.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Η METRICA ολοκλήρωσε την προμήθεια και εγκατάσταση υδρολογικών και μετεωρολογικών σταθμών στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου», που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Πιο συγκεκριμένα  για το έργο εγκαταστάθηκαν δύο μετεωρολογικοί σταθμοί – στις περιοχές Κορωνησία & Ανέζα – GILL MaxiMet GMX 500 για καταγραφή θερμοκρασίας, υγρασίας, βαρομετρικής πίεσης, ταχύτητας & διεύθυνσης ανέμου και βροχόπτωσης και ένας αισθητήρας μέτρησης επιφανειακής ταχύτητας GEOLUX RSS-2-300 W για απευθείας υπολογισμό της υδρολογικής παροχής.  Τέλος, εγκαταστάθηκε και ένας εναέριος αισθητήρας μέτρησης στάθμης τύπου παλμικού ραντάρ OTT RLS – μεγάλη περιοχή μέτρησης με μικρή απόσταση ακινητοποίησης και στενό πλάτος δέσμης και συνδέεται εύκολα με τα περισσότερα καταγραφικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο