Παράκτια - Θαλάσσια, Περιβάλλον

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Εγκατάσταση παλιρροιογράφου από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό.
Τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Ο σκοπός του έργου ήταν η πραγματοποίηση μετρήσεων σχετικά με την παλίρροια και τις μετεωρολογικές συνθήκες στο λιμάνι της Λεμεσού στην Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή που είχε ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του έργου.

Μεταξύ αυτών των αναγκών περιλαμβανόταν η απαίτηση για συνεχείς και αξιόπιστες μετρήσεις της στάθμης της θάλασσας ανά λεπτό και ανά πέντε λεπτά, καθώς και η ανάγκη για αποστολή όλων των δεδομένων ανά τέταρτο. Επιπλέον, υπήρχε η ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία του σταθμού, η οποία επιτεύχθηκε με τη χρήση ηλιακών πάνελ και μπαταρίας.

Για την υλοποίηση του έργου, επιλέχθηκε ο OTT NetDL 1000, μεταξύ άλλων εξοπλισμών, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην καταγραφή, συλλογή και αποστολή των δεδομένων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο