Ανοιχτά ύδατα, Μετεωρολογικά, Περιβάλλον

Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας (ΤΕΜΕΣ)

11 σταθμοί μέτρησης υδάτων και μετεωρολογίας στη Μεσσηνία.
Temes

Το δίκτυο σταθμών εγκαταστάθηκε για λογαριασμό της εταιρίας “Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας” με στόχο τη μέτρηση μετεωρολογικών παραμέτρων, στάθμης και παροχής ποταμών. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε για την προειδοποίηση alarm σε ορισμένες παραμέτρους, σύμφωνα με τα καθορισμένα όρια.

Το έργο ήταν αρκετά απαιτητικό, καθώς απαιτούνταν η δημιουργία αξιόπιστων χρονοσειρών με τα υδρολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. Επιπλέον, απαιτούνταν συνεχής μέτρηση και μετάδοση σε πραγματικό χρόνο των μετρούμενων τιμών.

Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, ο αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος Pt100, το Pluvio2 για τη μέτρηση του συνόλου των κατακρημνισμάτων με αξιοπιστία και περιορισμένες απαιτήσεις λειτουργίας, καθώς και το RLS για τη μέτρηση της στάθμης στους χείμαρρους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εμπνευστείτε από απλές & συνθετεσ εφαρμογες

Διαβάστε επίσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο