METRICA SOLUTIONS

Λύσεις για Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

Μας εμπιστεύονται πάνω από 40 καταξιωμένοι κατασκευαστές

Προσαρμοσμένες Λύσεις για την Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα
METRICA

Προσαρμοσμένες Λύσεις για την Ανάπτυξη Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα

Η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, ανοίγει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η Metrica Α.Ε. προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων συμβάλλοντας στην επέκταση των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Προσφέρουμε καινοτόμες, σύγχρονες, ολοκληρωμένες, μετρητικές λύσεις και υπηρεσίες που αφορούν τη συλλογή δεδομένων ρευμάτων/κυμάτων, υποθαλάσσιου θορύβου, αιολικού δυναμικού, γεωμορφολογικών και βαθυμετρικών αποτυπώσεων, παροχή υπηρεσιών εντοπισμού θέσης (HxGN SmartNet – υπηρεσία διορθώσεων GNSS), παρακολούθηση περιβαλλοντικών και ποιοτικών παραμέτρων, γεωμετρικές τεκμηριώσεις, παρακολούθηση δομικής υγείας κατασκευών, ανάπτυξη μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας, και υπηρεσίες ανάπτυξης Ψηφιακών Διδύμων.

χρόνια
εμπειρίας
0 +
Αξιόπιστοι
προμηθευτές
0
πελάτες
που μας εμπιστεύονται
0 Κ

Έχουμε σίγουρα μία λύση για τις μετρητικές ανάγκες του έργου σας

Από τη σύλληψη έως τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έργου αλλά και τη μετέπειτα παρακολούθηση του, έχουμε τη μετρητική λύση που ψάχνετε.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η χρήση των πολυδεσμικών ηχοβολιστών είναι αναγκαία σε κάθε είδους έρευνα θαλάσσιου πυθμένα.

Είτε πρόκειται για κατασκευή τεχνικών έργων, για επιθέώρηση υποθαλάσσιων υποδομών, για χαρτογράφηση με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία, ή για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς οι εφαρμογές αυτές απαιτούν γρήγορη και λεπτομερή βυθομετρική αποτύπωση του πυθμένα.

Η κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων απαιτεί ακριβή τοποθέτηση και ευθυγράμμιση των ανεμογεννητριών, των θεμελίων και άλλων υποδομών. Η Metrica μπορεί να εκτελέσει υπηρεσίες αλλά και να προμηθεύσει γεωδαιτικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας, όπως δέκτες GNSS, ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς, τοπογραφικό εξοπλισμό, εξοπλισμό αυτοματισμού δομικών μηχανημάτων.

Πριν από την έναρξη της κατασκευής υπεράκτιων αιολικών πάρκων, διεξάγονται ολοκληρωμένες βαθυμετρικές αποτυπώσεις για τον προσδιορισμό παραγόντων, όπως η γενική τοπογραφία/μορφολογία του πυθμένα, οι εδαφικές συνθήκες και η βαθυμετρία. Η Metrica μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μετρήσεων με τη χρήση πολυδεσμικών ηχοβολιστών για τις ανάγκες ενίσχυσης της πληροφοριακής βάσης γεωχωρικών δεδομένων. Παράλληλα είναι σε θέση να υποστηρίξει ολοκληρωμένες μετρητικές λύσεις που σχετίζονται με την ανέγερση των επιμέρους συναρμολογημάτων των ανεμογεννητριών, το γεωμετρικό και διαστασιολογικό έλεγχο ανοχών, την ευθυγράμμιση μηχανολογικών μερών και την πλήρη ψηφιοποίηση και ανακατασκευή του δομημένου και υποθαλάσσιου χώρου, για τις ανάγκες ανάπτυξης Ψηφιακών Διδύμων των Αιολικών Πάρκων.

Τα έργα υπεράκτιων αιολικών πάρκων απαιτούν περιβαλλοντική παρακολούθηση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, την υποστήριξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και για τις ανάγκες γενικής αξιολόγησης της επένδυσης. Η Metrica Α.Ε. αναμένεται να προμηθεύσει εξοπλισμό και υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως wind lidar buoys, μετεωρολογικούς σταθμούς και αισθητήρες καταγραφής του αιολικού δυναμικού, αισθητήρες ποιότητας υδάτων, υποθαλάσσιου θορύβου, παλιρροιογράφους, κυματογράφους και ρευματογράφου.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης υπεράκτιων ανεμογεννητριών και των θεμελιώσεων, η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της θέσης, της κλίσης, των δονήσεων και άλλων παραγόντων είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η μειωθεί η τρωτότητα της υποδομής. Η Metrica Α.Ε. αναμένεται να εγκαταστήσει ολοκληρωμένα συστήματα και αισθητήρες για την παρακολούθηση της απόδοσης και της δομικής ακεραιότητας των υπεράκτιων κατασκευών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας.

Η επιχειρηματική ευκαιρία των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης όπως είναι το HxGN SmartNet για το έργο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων προκύπτει μέσα από την επέκταση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών εντοπισμού που βοηθούν στην αύξηση της απόδοσης, τη μείωση των κινδύνων και του κόστους, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια εκπόνησης μελετών και της συλλογής βαθυμετρικών δεδομένων, όπως επίσης στο στάδιο εγκατάστασης και κατασκευής των υποδομών

Μόλις τα υπεράκτια αιολικά πάρκα τεθούν σε λειτουργία, είναι απαραίτητη η τακτική συντήρηση και επιθεώρηση για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και η μακροημέρευση της υποδομής. Η Metrica Α.Ε. αναμένεται να υποστηρίξει τις υπηρεσίες συντήρησης και επιθεώρησης, μέσω της ανάπτυξης ή/και προμήθειας, UAV (μη επανδρωμένα πτητικά μέσα), USV (μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας), AUV (αυτόνομα υποβρύχια οχήματα) εξοπλισμένα με κάμερες και αισθητήρες για την αξιολόγηση της κατάστασης των πτερυγίων των ανεμογεννητριών, των θεμελίων, του υποθαλάσσιου χώρου και άλλων μερών της υποδομής.

Τα έργα υπεράκτιων αιολικών πάρκων παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών, της παρακολούθησης και των περιβαλλοντικών αξιολογήσεων. Η Metrica Α.Ε. εκτιμάται ότι θα προμηθεύσει ή και θα αναπτύξει, νέες, σύγχρονες, εξατομικευμένες λύσεις λογισμικού διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων για την αποτελεσματική οργάνωση, ανάλυση και οπτικοποίηση των δεδομένων, διευκολύνοντας την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και την υποβολή τεχνικών εκθέσεων.

METRICA - RIC
CUSTOM ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Χρειάζεστε μία ολοκληρωμένη λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας;

Μιλήστε μας για την εφαρμογή σας. Κλείστε ένα ραντεβού με την ομάδα μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας ή του έργου που έχετε αναλάβει.

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ

Ανακαλύψτε τι ταιριάζει στην επιχείρηση σας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Κλείστε το ραντεβού σας & δείτε live τις λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Εναλλακτικά ανακαλύψτε μία εξατομικευμένη λύση για τις ανάγκες της θέσης σας.

Αγορά
Εξοπλισμού

Εμπιστευτείτε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, την αξιοπιστία των κατασκευαστών που αντιπροσωπεύουμε και επενδύστε στην αγορά του εξοπλισμού / λογισμικού που σας ενδιαφέρει. Απογειώστε την επιχείρηση σας επιλέγοντας έξυπνες, ποιοτικές λύσεις & έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

Ενοικίαση
Εξοπλισμού

Δίνουμε σημασία στην ευελιξία που χρειάζεται κάθε σύγχρονος επαγγελματίας για να επιτύχει τους στόχους του. Λαμβάνουμε υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις των εφαρμογών που καλείστε να ολοκληρώσετε και σας προτείνουμε ένα μεγάλο εύρος λύσεων προς ενοικίαση.

Υπηρεσίες
Μετρήσεων

Είναι το έργο σας σύνθετο ή απαιτεί πόρους που δεν έχετε στη διάθεση σας;
Οι έμπειροι μηχανικοί της METRICA συλλέγουν, οργανώνουν και σας παραδίδουν αρχεία που πληρούν τις προδιαγραφές του έργου σας, στους επιθυμητούς μορφότυπους, συμβατούς με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής σας.

Σχετικά Case Studies

Δείτε πως οι λύσεις που προτείνουμε βρίσκουν εφαρμογή σε μικρά ή μεγάλα έργα που έχουν υλοποιηθεί από πελάτες, συνεργάτες ή την ομάδα μας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κάντε εγγραφή στο Newsletter

Δηλώστε τις προτιμήσεις σας και λάβετε εξατομικευμένα άρθρα για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο